AWS Athenaを使って 30TBのWeb行動ログ集計を試みた

AWS Athenaを使って 30TBのWeb行動ログ集計を試みた http://www.slideshare.net/tetsutarowatanabe/aws-athena-30tbweb