WordFes Nagoya 2016 サイトの裏側と HTML 変換 永代供養 実践デモ

WordFes Nagoya 2016 サイトの裏側と HTML 変換 永代供養 実践デモ http://www.slideshare.net/katz515/wordfes-nagoya-2016-staticpress