AWS IoTでGo!

AWS IoTでGo! http://www.slideshare.net/YoichiTakizawa/aws-iotgo